cloops : برخورد خشن پلیس آمریکا با یک پیرمرد

در کلوپ cloops.ir مطلب برخورد خشن پلیس آمریکا با یک پیرمرد مشاهده می کنید

تصاویر ثبت شده از پلیس آمریکا از برخوردهای بسیار خشن برای کنترل تظاهرات حکایت دارد. در همین راستا، تصاویر تازه برخورد خشن با یک پیرمرد و برخورد سر پیرمرد به زمین و ایجاد وضعیت وخیم برای این معترض را روایت می‌کند. این تصاویر تکان دهنده را در تابناک می‌بینید.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir