cloops : تأیید ارتباط اخراج بازرس آمریکایی و تحقیقات درباره ایران

در کلوپ cloops.ir مطلب تأیید ارتباط اخراج بازرس آمریکایی و تحقیقات درباره ایران مشاهده می کنید
بازرس اخراج‌شده وزارت خارجه آمریکا وجود ارتباط میان اخراج او با تحقیقاتش درباره اعلام وضعیت اضطراری با ایران را تأیید کرد.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir