cloops : تهران بعد از یک روز «ناسالم» در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت

در کلوپ cloops.ir مطلب تهران بعد از یک روز «ناسالم» در وضعیت «قابل قبول» قرار گرفت مشاهده می کنید
هوای تهران با شاخص 70 در وضعیت قابل قبول قرار دارد.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir