cloops : دروغ‌های پامپئو و آمریکای سرگردان

در کلوپ cloops.ir مطلب دروغ‌های پامپئو و آمریکای سرگردان مشاهده می کنید
اگر هر شخصیت سیاسی یک برچسب داشته باشد باید برچسب دروغگو را برای پامپئو در نظر گرفت.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir