cloops : اعتراف ترامپ به احتمال وخامت اوضاع ناشی از ویروس کرونا در آمریکا

در کلوپ cloops.ir مطلب اعتراف ترامپ به احتمال وخامت اوضاع ناشی از ویروس کرونا در آمریکا مشاهده می کنید
پس از آنکه ترامپ سعی کرده بود سطح شیوع ویروس کرونا در آمریکارا کم اهمیت و پایین جلوه دهد اما با گذشت یک روز مجبور شد به احتمال وخامت اوضاع اعتراف کند.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir