cloops : طراحی سیستم پرداخت مشترک توسط اعضای بریکس برای کاهش وابستگی به دلار

در کلوپ cloops.ir مطلب طراحی سیستم پرداخت مشترک توسط اعضای بریکس برای کاهش وابستگی به دلار مشاهده می کنید
پنج اقتصاد بزرگ نوظهور دنیا – برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی – در حال طراحی یک سیستم پرداخت مشترک جدید برای کاهش وابستگی به دلار هستند.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir