cloops : آیا ویروس کرونا در هوا پخش می‌شود؟

در کلوپ cloops.ir مطلب آیا ویروس کرونا در هوا پخش می‌شود؟ مشاهده می کنید
برخی از دانشمندان نسبت به رشد نشانه ها و شواهد در مورد انتقال ویروس کرونا از طریق هوا هشدار داده اند اما چه فعالیت های موثری باید انجام بدهیم تا ایمن بمانیم؟
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir