cloops : مدرک‌های جعلی چه آسیبی به جامعه می‌زند؟

در کلوپ cloops.ir مطلب مدرک‌های جعلی چه آسیبی به جامعه می‌زند؟ مشاهده می کنید
در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مدرک‌های جعلی از صداوسیما پخش شد که به سهم خود اندوهی بر اندوه‌های بی‌پایان افزود. بنا به گزارش رسانه‌ها، جعل مدرک‌های تحصیلی به صورت انبوه در سالیان گذشته توسط «بنگاه‌هایی» انجام شده است.
ممنون بابت بازدید از سایت cloops.ir